Selecteer een pagina

Stel jezelf bij alles wat je doet de vraag: “Is dít iets wat ík écht zélf móét doen? Is het antwoord nee? Dan kan je Online Business Manager het doen of regelen. Jij moet alleen doen wat alleen jij kán doen: werken met klanten, producten en diensten ontwikkelen, sales & marketing en ‘the big picture’. De OBM neemt – samen met een virtueel team – de verantwoordelijkheid voor project-, operationeel-, team- en prestatiemanagement. Hieronder licht ik ze alle vier toe en daaronder ‘nog meer management’.

Project management
Een strategisch plan van aanpak ontwikkelen met als doel succesvolle resultaten van alle projecten, lanceringen, programma’s en andere initiatieven.

 • Online project management systeem inrichten en bijhouden
 • Plan van Aanpak opstellen inclusief planning
 • Project leiden en taken delegeren aan teamleden
 • Project status en planning communiceren naar alle partijen
 • Project budget bewaken
 • Problemen snel en adequaat oplossen

Operationeel management
Een proactieve omgeving creëren waar iedereen fijn en productief kan werken aan de groei van het bedrijf.

 • Dagelijkse leiding
 • Service aan huidige en toekomstige klanten
 • Ontwikkelen en automatiseren van systemen en procedures
 • Digitaal handboek samenstellen en bijhouden van standaard opertionele procedures om uitbesteden en delegeren te vereenvoudigen
 • Zorgen dat de tien belangrijkste bedrijfssystemen werken:
 • Backup-, geld-, plannings-, communicatie-, metrics-, marketing-, relatie-, sales-, leverings-, en algemene bedrijfssystemen
 • Nieuwe technologien voor betere processen en leveringen onderzoeken en ontwikkelen
 • Nieuwe technieken implementeren waar nodig

Team management
Een geweldig team van experts samenstellen, opleiden en aansturen die allen de visie van het bedrijf uitstralen.

 • Verwachtingen over en weer communiceren
 • Prestaties met regelmaat evalueren
 • De mogelijkheden van huidige teamleden inschatten en hen stimuleren hun sterke kanten verder te ontwikkelen
 • Nieuwe teamleden zoeken, contracten opstellen, inwerken, begeleiden en samen evalueren
 • Afscheid nemen als dat nodig is
 • Het team gemotiveerd houden

Prestatie management
Meten is weten!

 • ‘Metrics’ systeem ontwikkelen en opzetten
 • Toezien om accuraatheid van de cijfers
 • Getallen bijhouden en analyseren
 • Wekelijkse en maandelijkse rapportages
 • Marketing activiteiten sturen op cijfers

Nog meer management

 • Management en organisatie/coördinatie van het maken en ontwikkelen van (werk)boeken, multimedia producten, membership programma’s, virtual en live events en coachings programma’s
 • Management van website’s; is de content up to date, doen alle links en knoppen het, zorgen voor updates, nieuwe websites ontwikkelen, de follow-up na de CTA en de ‘koop-knop’ inregelen, google analytics inregelen, social media plugins controleren, referenties/testimonials opvragen, een ‘store page’ ontwikkelen voor alle producten/diensten
 • Management van Ezine/Nieuwsbrief; een publicatie en promotie schema opstellen, lijstmanagement, content nakijken/lezen, zorgen voor tijdig versturen van mailings
 • Management van lanceringen; lanceerplan ontwikkelen inclusief promotie kalender, salespagina maken, ondersteuning bij lancering
 • Management van affiliates; affiliate programma ontwikkelen en uitwerken, ‘resource’ pagina op de website voor affiliates met promotiemateriaal, contact houden met affiliates, betalingen regelen
 • Management van joint ventures partners; implementatie van JV partner projecten, PvA’s opstellen, overleg met het team van de JV partner
 • Management van sprekers activiteiten; spreekaanvragen beoordelen, afspraken maken, coördinatie met opdrachtgever, benodigd materiaal regelen
 • Management van marketing; via google (seo), social media en lead management (sales funnel, weggever, autoresponders, follow-up, up sell mogelijkheden)

Zou jij het dagelijks management van je bedrijf uit handen willen en durven geven? Of is dit je op het lijf geschreven, OBM in spe?

het kost wel moed

Share This